ליטיגציה תאגידית2018-12-30T15:05:05+00:00

ליטיגציה תאגידית

משרד עורכי הדין רון זילברמן, בעל המומחיות בהענקת ייעוץ אסטרטגי לסכסוכים מסחריים בקשר עם פעילותם של תאגידים. ניסיונו של המשרד לצד בקיאותו העמוקה בדיני החברות והמשפט העסקי, מאפשר לו להעמיד לרשות לקוחותיו ארסנל פתרונות משפטיים יצירתיים להתמודד עם נזקים מסחריים ופיננסיים אגב ההליך המשפטי.

במסגרת זו, מייצג המשרד חברות, נושאי משרה ובעלי מניות, במגוון הליכים וסכסוכים ובכלל זה, תובענות ייצוגיות, תביעות נגזרות, סכסוכי בעלי מניות ותביעות קיפוח וסכסוכים בקשר עם מגוון של הסכמים.

דוגמא לסוגיה שכיחה בה מטפל המשרד: קיפוח בעלי מניות המיעוט בחברה.

קיפוח בעלי מניות המיעוט בחברה הוא בעיקרו מצב של חלוקת משאבים בצורה בלתי הוגנת  בין בעלי השליטה בחברה לבין בעלי מניות המיעוט כך שבעלי השליטה נוהגים בקיפוח כלפי בעלי מניות המיעוט בחברה. לדוגמא: מניעת חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות בחברה במקרים בהם החברה רווחית, מינוי בעל שליטה ו/או מי מטעמם לתפקידים בכירים בחברה תוך משיכת משכורות חודשיות בסכומים גבוהים ועוד.

למעשה, תכליתה ומטרת החברה, היא לשרת את טובתם של כלל בעלי המניות בחברה ללא אבחנה באם מדובר בבעלי מניות השליטה או שמא בבעלי מניות המיעוט.

סעיף 191 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 מעניק לבית המשפט במקרים של קיפוח שיקול דעת נרחב לעניין קביעת הסעדים המתאימים אשר יפסיקו את מעשי הקיפוח כנגד בעלי מניות המיעוט.

אם כן, אם אתם סבורים כי הנעשה בחברה אינו משרת אתכם כבעלי מניות בחברה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ולקבל ייעוץ ראשוני בקשר עם זכויותיהם והאפשרויות העומדות לרשותכם כדי למצות את אותן הזכויות.

אני זמין לכם!

מלאו את הפרטים שלכם או חייגו – 052-351-9284

מלאו את הפרטים שלכם או חייגו
052-351-9284

   אני זמין לכם!

   מלאו את הפרטים שלכם או חייגו – 052-351-9284

   מלאו את הפרטים שלכם או חייגו
   052-351-9284

     חייג

     WhatsApp chat